Sedinte ale Consiliului Local

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

2016

 

Hotarari in noul mandat.

 

 

Proiecte de hotarare in noul mandat.

2015

 • Hot. nr. 02/09.01.2015 privind utilizarea excedentului anilor precedenţi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
 • Hot. nr. 03/09.01.2015 privind acoperirea definitivă din execedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezv. pt. 2014
 • Hot. nr. 04/10.02.2015 privind adoptarea bugetului local pe anul 2015.
 • Hot. nr. 05/10.02.2015 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 06/10.02.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 07/10.02.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015.
 • Hot. nr. 08/10.02.2015 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 09/10.02.2015 privind apr. nr. si a cuantumului burselor de ajutor social acordate elevilor din inv. preuniv. de stat
 • Hot. nr. 10/10.02.2015 privind aprob. Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul com. Cocora pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 11/17.03.2015 privind aprobarea devizului general actualizat după încheiere contract de achiziţie publică.
 • Hot. nr. 12/31.03.2015 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General.
 • Hot. nr. 13/31.03.2015 privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala Gimnazială Cocora.
 • Hot. nr. 14/31.03.2015 privind aprob. decont. sumelor reprezentand chelt. de deplasare, pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 15/31.03.2015 privind aprobarea reorganizării Organigramei aparatului de specialitate.
 • Hot. nr. 16/31.03.2015 privind aprobarea utilizării din bugetul local a sumei de 35.000 lei.
 • Hot. nr. 18/30.04.2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2015.
 • Hot. nr. 19/30.04.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2015.
 • Hot. nr. 20/30.04.2015 privind aprob. decont. sumelor reprezentand chelt. de deplasare, pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 21/30.04.2015 privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc dom. privat al comunei.
 • Hot. nr. 22/30.04.2015 privind modificarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 23/15.05.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2015.
 • Hot. nr. 24/15.05.2015 privind privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectiv de investiţii.
 • Hot. nr. 25/15.05.2015 privind aprobarea aderarii Comunei Cocora la teritoriul LEADER.
 • Hot. nr. 26/15.05.2015 privind aprobarea măsurilor neces. pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.
 • Hot. nr. 27/15.05.2015 privind aprob. decont. sumelor reprezentand chelt. de deplasare, pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 28/15.05.2015 privind aprobarea reorganizării Organigramei aparatului de specialitate.
 • Hot. nr. 29/16.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2015.
 • Hot. nr. 30/16.06.2015 privind modificarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 31/16.06.2015 privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator şi carnetului de comercializare a prod. din sectorul agricol pt. anul 2015.
 • Hot. nr. 32/16.06.2015 privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu
  rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din com. Cocora, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 33/16.06.2015 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna mai 2015.
 • Hot. nr. 35/22.07.2015 privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 36/22.07.2015 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 37/22.07.2015 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare pentru cadrele didactice.
 • Hot. nr. 38/22.07.2015 privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005.
 • Hot. nr. 42/18.08.2015 privind aprob. devizului gen. actualizat după încheiere contr. de achiziţie publică pt. ob. de investiţii
 • Hot. nr. 44/15.10.2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2015.
 • Hot. nr. 45/15.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2015.
 • Hot. nr. 46/15.10.2015 privind modificarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 47/15.10.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare teren.
 • Hot. nr. 48/15.10.2015 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru un spaţiu.
 • Hot. nr. 49/12.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 50/12.11.2015 privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 51/12.11.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 52/12.11.2015 privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă.
 • Hot. nr. 53/12.11.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Curte Sorin.
 • Hot. nr. 54/27.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2015.
 • Hot. nr. 55/27.11.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.48/15.10.2015.
 • Hot. nr. 56/27.11.2015 privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 lei, din bugetul local.
 • Hot. nr. 57/16.12.2015 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 58/16.12.2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2015.
 • Hot. nr. 59/16.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2015.
 • Hot. nr. 60/16.12.2015 privind aprobarea Raportului de expertiză extrajudiciară a unui spaţiu.

 

 

2014

 • Hot. nr. 02/30.01.2014 privind adoptarea bugetului local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 03/30.01.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014.
 • Hot. nr. 04/30.01.2014 privind aprobarea decontarii sumelor repr. chelt.de deplasare la si de la locul de munca, pt. cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna decembrie 2013
 • Hot. nr. 05/30.01.2014 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 06/27.02.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 07/27.02.2014 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca,
  pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna ianuarie 2014.
 • Hot. nr. 08/27.02.2014 privind menţinerea reţelei şcolare existente pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu
  personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2014/2015.
 • Hot. nr. 09/27.02.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivele de investiţii ,,Împrejmuire, Sistem irigaţii, amenajare spaţiul de joacă, Demolare fântână existentă'' aferente amenajării parcului comunal existent în com. Cocora, jud. IL
 • Hot. nr. 10/27.02.2014 privind apr. achiziţionării unui auto. DACIA LOGAN necesar pentru buna defăşurare a act. instituţiei.
 • Hot. nr. 11/27.02.2014 privind initierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în prop. privată a com. Cocora, jud. IL.
 • Hot. nr. 12/27.03.2014 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna februarie 2014.
 • Hot. nr. 13/27.03.2014 privind aprob. participării com. Cocora la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” – prg. rabla 2014, în vederea achiziţionării unui auto prin acest prg. de către com. Cocora și casarea auto DACIA SUPER NOVA
 • Hot. nr. 14/27.03.2014 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul com. Cocora pt. anul 2014.
 • Hot. nr. 15/24.04.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 16/24.04.2014 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2014.
 • Hot. nr. 17/24.04.2014 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna martie 2014.
 • Hot. nr. 18/24.04.2014 privind actualizarea şi însuşirea inv. bunurilor care alcătuiesc dom. privat al com. Cocora, jud. Ialomiţa.

 

 • Proiect hot. nr. 01/07.01.2014 privind adoptarea bugetului local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 02/10.01.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 03/10.01.2014 privind aprobarea decont. sumelor repr. chelt. de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Sc. gimnazială Cocora, pentru luna dec. 2013.
 • Proiect hot. nr. 04/15.01.2014 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pentru anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 05/05.02.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014.
 • Proiect hot. nr. 06/10.02.2014 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul
  de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Sc. gimnazială Cocora, pentru luna ian. 2014
 • Proiect hot. nr. 07/11.02.2014 privind menţinerea reţelei şcolare existente pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu
  personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2014/2015.
 • Proiect hot. nr. 08/13.02.2014 privind aprobarea docu. tehnice privind obiectivele de investiţii ,,Împrejmuire, Sistem irigaţii, amenajare spaţiul de joacă, Demolare fântână existentă'' aferente amenajării parcului comunal existent în com. Cocora, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 09/14.02.2014 privind apr. achiziţionării unui auto. DACIA LOGAN necesar pentru buna def. a act. instituţiei.
 • Proiect hot. nr. 10/17.02.2014 privind initierea proced. de închiriere a pajiştilor aflate în prop. privată a com. Cocora, jud. IL
 • Proiect hot. nr. 11/04.03.2014 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul
  de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna ian. 2014.
 • Proiect hot. nr. 12/14.03.2014 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a risc. pe terit. com. Cocora pt anul 2014
 • Proiect hot. nr. 13/17.03.2014 privind aprob. participării com. Cocora la „Prg. de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” – prg. rabla 2014, în vederea ach. unui auto prin acest prg. de către com. Cocora și casarea auto DACIA SUPER NOVA.
 • Proiect hot. nr. 14/07.04.2014 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2014.
 • Proiect hot. nr. 15/08.04.2014 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul
  de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna martie 2014.
 • Proiect hot. nr. 16/11.04.2014 privind act. şi însuşirea inv. bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al com. Cocora, jud. IL.

 

2013

 • Hot. nr. 01/29.01.2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 02/29.01.2013 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea a riscurilor pe teritoriul com. Cocora pe anul 2013.
 • Hot. nr. 03/29.01.2013 privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor apartinand domeniului public in inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cocora, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 04/29.01.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuielile de deplasare la si de la locul de munca, a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar de stat la Scoala gimnaziala Cocora, pentru luna decembrie 2012.
 • Hot. nr. 05/29.01.2013 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat la Scoala gimnaziala Cocora, pe anul 2013.
 • Hot. nr. 06/29.01.2013 privind aprobarea organizarii si functionarii Scolii Gimnaziale Cocora, unitate ci personalitate juridica, cunivelurile de invatamant: prescolar, primar si gimnazial pentru anul scolar 2013 - 2014.
 • Hot. nr. 08/28.03.2013 privind adoptarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 10/28.03.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pt. cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Sc. gimn. Cocora, pentru lunile ian. - feb. 2013
 • Hot. nr. 11/30.04.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2013.
 • Hot. nr. 12/30.04.2013 privind aprobarea utilizarii sume din bugetul local, necesara in vederea desfasurarii activitatii ocazionate cu prilejul,,Zilei comunei Cocora" care va avea loc in data de 12 mai 2013.
 • Hot. nr. 13/30.04.2013 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări:
  ,,REABILITARE PARC EXISTENT ÎN COMUNA COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA''
 • Hot. nr. 14/30.04.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna martie 2013.
 • Hot. nr. 15/30.05.2013 privind aderarea comunei Cocora la Asociaţia Comunelor din România.
 • Hot. nr. 16/30.05.2013 privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra constr. prop. SC DARI MAN S.R.L. Slobozia, înscrise în CF 356/1, 280, 460, nr. Cadastrale 20565 şi 20566, ridicate pe terenurile proprietatea privată a comunei Cocora.
 • Hot. nr. 17/30.05.2013 privind revocarea HCL nr.14/30.04.2013 privind aprobarea decontării sumelor reprezentând chelt. de depl. la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice din înv. preuniv. de stat de la Şc. Gimnazială Cocora pe luna martie 2013.
 • Hot. nr. 18/30.05.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru lunile martie şi aprilie 2013
 • Hot. nr. 20/25.07.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului financiar 2013.
 • Hot. nr. 21/25.07.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2013.
 • Hot. nr. 22/25.07.2013 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 23/25.07.2013 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor active fixe corporale existente în inventarul domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 24/25.07.2013 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor active fixe corporale existente în inventarul domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 25/25.07.2013 privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri situateîn intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, apartinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 26/25.07.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand chelt. de deplasare la si de la locul de munca, pt. cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru lunile mai şi iunie 2013.
 • Hot. nr. 27/25.07.2013 privind stabilirea funcţiilor publice, ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 28/22.08.2013 privind revocarea HCL 25/25.07.2013 privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii aparţinînd domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 29/22.08.2013 privind apr. instrumentării pr. de inv. ,,Modernizare infrastructură rutieră în com. Cocora, jud. IL''
 • Hot. nr. 30/26.09.2013 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.55/21.12.2005 privindînfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 31/26.09.2013 privind actualizarea şi însuşirea inv. bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al com. Cocora, jud. IL.
 • Hot. nr. 32/26.09.2013 privind rectif. bugetului local pe trim. III al anului 2013 prin virarea de credite de la un capitol la altul
 • Hot. nr. 34/31.10.2013 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului CONSTANTIN ION VALERIU
 • Hot. nr. 35/31.10.2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ARDELEANU ION
 • Hot. nr. 36/31.10.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2013.
 • Hot. nr. 37/31.10.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna septembrie 2013.
 • Hot. nr. 38/28.11.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.
 • Hot. nr. 39/28.11.2013 privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''
 • Hot. nr. 40/28.11.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna octombrie 2013
 • Hot. nr. 41/28.11.2013 privind apr. componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al com. Cocora, jud. Ialomiţa
 • Hot. nr. 42/12.12.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2013.
 • Hot. nr. 43/12.12.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna noiembrie 2013.
 • Hot. nr. 44/12.12.2013 privind apr. utiliz. sumei de 8000 lei, din bug. activ. fin. integ din ven. prop, neces. in ved. achizitiei de prod. alim. si nealim, cu ocazia sarb. de iarna, pt elevii din înv. preuniv. de st. de la Sc. Gimn. Cocora si Grad. de copii Cocora
 • Hot. nr. 45/12.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.
 • Hot. nr. 46/12.12.2013 privind modificarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 47/17.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 48/17.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.

 

 • Proiect hot. nr. 01/04.01.2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 02/08.01.2013 privind aprob. Planului de analiza si acop. a riscurilor pe teritoriul com. Cocora pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 03/09.01.2013 privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor apartinand domeniului public in inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cocora, jud. Ialomita.
 • Proiect hot. nr. 04/16.01.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuielile de deplasare la si de la locul de munca, a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar de stat la Scoala gimnaziala Cocora, pentru luna decembrie 2012.
 • Proiect hot. nr. 05/16.01.2013 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat la Scoala gimnaziala Cocora, pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 06/17.01.2013 privind aprobarea organizarii si functionarii Scolii Gimnaziale Cocora, unitate ci personalitate juridica, cunivelurile de invatamant: prescolar, primar si gimnazial pentru anul scolar 2013 - 2014.
 • Proiect hot. nr. 07/28.02.2013 privind adoptarea bugetului local pe anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 08/14.03.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand chelt.i de deplasare la si de la locul de
  munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Sc. gimnazială Cocora, pentru lunile ian. - feb. 2013
 • Proiect hot. nr. 10/04.04.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2013.
 • Proiect hot. nr. 11/05.04.2013 privind aprobarea utilizarii sume din bugetul local, necesara in vederea desfasurarii activitatii ocazionate cu prilejul,,Zilei comunei Cocora" care va avea loc in data de 12 mai 2013.
 • Proiect hot. nr. 12/12.04.2013 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări:
  ,,REABILITARE PARC EXISTENT ÎN COMUNA COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA''.
 • Proiect hot. nr. 13/15.04.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand chelt. de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Sc. gimnazială Cocora, pentru luna martie 2013.
 • Proiect hot. nr. 14/10.05.2013 privind aderarea comunei Cocora la Asociaţia Comunelor din România.
 • Proiect hot. nr. 15/14.05.2013 privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra construcţiilor proprietatea SC DARI MAN S.R.L. Slobozia înscrise în CF 360/1, 280 şi 460 nr. Cadastrale 20565, 20566, ridicate pe ter. prop. privată a com. Cocora.
 • Proiect hot. nr. 16/14.05.2013 privind revocarea HCL nr.14/30.04.2013 priv. aprob. decont. sumelor repr. chelt. de depl. la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice din înv. preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pe luna martie 2013.
 • Proiect hot. nr. 17/16.05.2013 privind aprob. decontarii sumelor repr. chelt. de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru lunile martie şi aprilie 2013.
 • Proiect hot. nr. 18/02.07.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului financiar 2013.
 • Proiect hot. nr. 19/02.07.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 20/05.04.2013 privind aprobarea Raportului de eval. a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, aparţinând dom. privat al com. Cocora, judeţul IL.
 • Proiect hot. nr. 21/05.07.2013 privind aprobarea Raportului de eval. a unor active fixe corporale existente în inv. domeniului public al com. Cocora, judeţul IL.
 • Proiect hot. nr. 22/05.07.2013 privind aprobarea Raportului de evaluare a unor active fixe corporale existente în inventarul domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 23/08.07.2013 privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, apartinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 24/09.07.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de
  munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru lunile mai şi iunie 2013
 • Proiect hot. nr. 25/09.07.2013 privind stabilirea funcţiilor publice, ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 26/0608.2013 privind revocarea HCL 25/25.07.2013 privind conces. prin încredinţare directă a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii aparţinînd domeniului privat al comunei Cocora, jud. Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 27/07.08.2013 privind aprob. instrumentării pr. de inv. ,,Modernizare infr. rutieră în com. Cocora, jud. IL''
 • Proiect hot. nr. 28/06.09.2013 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.55/21.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 29/11.09.2013 privind act. şi însuşirea inv. bunurilor care alcătuiesc dom. privat al com. Cocora, jud. IL.
 • Proiect hot. nr. 30/13.09.2013 privind rectificarea bug. loc. pe trim. III / 2013 prin virarea de credite de la un cap. la altul.
 • Proiect hot. nr. 31/07.10.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2013.
 • Proiect hot. nr. 32/18.10.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de
  munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna septembrie 2013.
 • Proiect hot. nr. 33/12.11.2013 privind aprob. componenţei Comitetului Loc. pt. Situaţii de Urgenţă al com. Cocora, jud. IL
 • Proiect hot. nr. 34/14.11.2013 privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''
 • Proiect hot. nr. 35/15.11.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de
  munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Sc. gimnazială Cocora, pentru luna oct. 2013.
 • Proiect hot. nr. 36/18.11.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 37/29.11.2013 privind modificarea Programului de achizitii publice pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr. 38/02.12.2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2013.
 • Proiect hot. nr. 39/03.12.2013 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de
  munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Sc. gimnazială Cocora, pt. luna nov 2013.
 • Proiect hot. nr. 40/04.12.2013 privind aprobarea utilizarii sumei de 8.000 lei, din bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, necesara in vederea achizitiei de produse alimentare si nealimentare, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora si Gradinita de copii Cocora.
 • Proiect hot. nr. 41/04.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 42/13.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.
 • Proiect hot. nr. 43/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.

 

2012

 • Hot. nr. 01/20.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 02/20.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali.
 • Hot. nr. 03/20.06.2012 privind declararea Consiliului Local COCORA ca legal constituit.
 • Hot. nr. 04/20.06.2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 05/20.06.2012 privind alegerea viceprimarului comunei COCORA, judeţul IALOMIŢA.
 • Hot. nr. 06/20.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 07/19.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizareşi funcţionare a Consiliului local Cocora.
 • Hot. nr. 08/19.07.2012 privind modificarea anexei nr.1 la Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare la nivelul comunei Cocora, jud.Ialomita, aprobat prin Hotarârea consiliului local nr.26/24.05.2012.
 • Hot. nr. 09/19.07.2012 privind modificarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de de salubrizare in comuna Cocora, judetul Ialomita, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.27/24.05.2012.
 • Hot. nr. 10/19.07.2012 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cocora şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
 • Hot. nr. 11/19.07.2012 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului financiar 2012
 • Hot. nr. 12/30.08.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/19.07.2012.
 • Hot. nr. 13/30.08.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2012.
 • Hot. nr. 14/30.08.2012 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cocora, judetul Ialomita.
 • Hot. nr. 15/30.08.2012 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistenta Sociala 2012 - 2016, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Asistenta Sociala.
 • Hot. nr. 16/30.08.2012 privind aprobarea demolării imobilului ,,Staţie de autobuz'' şi radierea acesteia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 18/13.09.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2012.
 • Hot. nr. 19/25.10.2012 privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012.
 • Hot. nr. 20/25.10.2012 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2012.
 • Hot. nr. 21/25.10.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 22/25.10.2012 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala cu clasele I-VIII Cocora, pentru luna sept. 2012.
 • Hot. nr. 23/25.10.2012 privind actualizarea şi însuşirea invent. bunurilor care alcătuiesc dom. privat al com. Cocora, jud. IL
 • Hot. nr. 24/25.10.2012 privind aprobarea Raportului de evaluare terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa
 • Hot. nr. 25/25.10.2012 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 26/25.10.2012 privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, apartinând domeniului privat al comunei Cocora, jud IL.
 • Hot. nr. 27/25.10.2012 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la licitaţiile pentru concesionarea terenurilor din proprietatea comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 28/25.10.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
 • Hot. nr. 29/26.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
 • Hot. nr. 30/26.11.2012 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala cu clasele I-VIII Cocora, pentru luna oct. 2012.
 • Hot. nr. 31/26.11.2012 privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 lei, din bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, necesara in vederea achizitiei de produse alimentare si nealimentare, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala cu clasele I-VIII Cocora si Gradinita Cocora.
 • Hot. nr. 33/26.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
 • Hot. nr. 34/19.12.2012 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2012.
 • Hot. nr. 35/19.12.2012 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna noiembrie 2012.
 • Hot. nr. 36/19.12.2012 privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care
  alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţaactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 37/31.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 38/31.12.2012 privind acop. definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dez. pentru 2012.

 

 • Proiect hot. nr.02/29.06.2012 privind modificarea anexei nr.1 la Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare la nivelul comunei Cocora, jud.IL, aprobat prin HCL r.26/24.05.2012.
 • Proiect hot. nr.03/29.06.2012 privind modificarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de de salubrizare in comuna Cocora, jud IL, aprobat prin HCL nr.27/24.05.2012
 • Proiect hot. nr.04/02.07.2012 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cocora şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
 • Proiect hot. nr.08/10.08.2012 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cocora, judetul Ialomita. 
 • Proiect hot. nr.09/13.08.2012 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistenta Sociala 2012 - 2016, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Asistenta Sociala.
 • Proiect hot. nr.10/16.08.2012 privind aprobarea demolării imobilului ,,Staţie de autobuz'' şi radierea acesteia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, jud Ialomiţa
 • Proiect hot. nr.13/21.09.2012 privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012.
 • Proiect hot. nr.14/24.09.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr.15/26.09.2012 privind act şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc dom. privat al com. Cocora, jud. IL
 • Proiect hot. nr.16/26.09.2012 privind aprobarea Raportului de evaluare terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, jud Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr.17/02.10.2012 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2012.
 • Proiect hot. nr.18/02.10.2012 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Scoala cu clasele I-VIII Cocora, pentru luna sept. 2012.
 • Proiect hot. nr.19/04.10.2012 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr.20/05.10.2012 privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, apartinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr.21/08.10.2012 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la licitaţiile pentru concesionarea terenurilor din proprietatea comunei Cocora, judeţul Ialomiţa
 • Proiect hot. nr.22/12.10.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
 • Proiect hot. nr.23/12.11.2012 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din inv. preuniversitar de stat de la Sc. cu clasele I-VIII Cocora, pentru luna oct. 2012.
 • Proiect hot. nr.24/14.11.2012 privind privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 lei, din bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bug. local, necesara in vederea achizitiei de produse alimentare si nealimentare, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru elevii din inv. preuniversitar de stat de la Scoala cu clasele I-VIII Cocora si Gradinita Cocora.
 • Proiect hot. nr.25/19.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
 • Proiect hot. nr.26/04.12.2012 privind privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr.27/06.12.2012 privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna nov. 2012.
 • Proiect hot. nr.28/10.12.2012 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2012.
 • Proiect hot. nr.29/11.12.2012 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012.
 • Proiect hot. nr.30/28.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Proiect hot. nr.31/28.12.2012 privind acoperirea definitivă din execedentul bug. local a deficitului secţiunii de dezv. pt 2012.

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.